Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Viselkedés- és Illemtan

Viselkedés- és Illemtan

Nyelv
magyar
Jelleg
fakultatív C
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
7
Gyakorlat óraszám / félév
8
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar
  • Biológia BSc
  • Biológus MSc

A kurzus leírása

A tantárgy tanításának célja, hogy a hallgatók megismerjék a viselkedéskultúra alapszabályait, amelyek ismerete szükséges ahhoz, hogy mindennapi életükben és munkájuk során is könnyebben boldoguljanak. A szakműveltség mellett fontos, hogy megismerjék a protokoll és etikett szabályait, ezeket megfelelően alkalmazni tudják.

A társasági élet, a személyes találkozók és hivatalos alkalmak megkívánják, hogy tudjunk megfelelően viselkedni vendégként és vendéglátóként egyaránt. Ismerjük azokat az alapokat, amelyek segítségével eligazodhatunk a vendéglátó alkalmak között.

Mivel a hallgatók későbbi munkájuk során rendezvények, konferenciák résztvevői, esetleges szervezői lehetnek, megismerkednek a rendezvényeken való viselkedés alapjaival, a rendezvények szervezési folyamatának alapvető lépéseivel.

Előadások tematikája

Oktatási hét

Téma

1. (2x45p)

Illem, etikett, protokoll fogalma, jelentősége

Magatartás, viselkedés, viselkedéskultúra, erkölcsi normák meghatározása, fontossága

A viselkedés formaságainak alapszabályai

tiszteletadás, határozottság, mértéktartás, jó ízlés, tapasztalat

2. (2x45p)

A viselkedés passzívái

jellem, lelkiismeret, megjelenés, fellépés, öltözködés, illedelmesség, jó modor, udvariasság, előzékenység, pontosság, figyelmesség, szerénység, türelem, önuralom, tapintat

3. (2x45p)

A viselkedés aktívái I.

köszönés, kézfogás, kézcsók, meghajlás, tegezés, magázás, megszólítás

4. (2x45p)

A viselkedés aktívái II.

bemutatkozás, bemutatás, társalgás, beszédmodor, partnerség, testbeszéd, testhangok

Viselkedés a nyilvánosság előtt, női udvariasság

5. (2x45p)

A viselkedéskultúra kiegészítő elemei

Névjegy, ajándékozás, telefonhasználat, telefonkonferencia, üzenetrögzítő, sms, mobiltelefon, dohányzás, borravaló, meghívó, meghívás, virág, levelezés (írásbeli udvariasság), hivatali levelezés, e-mail- és fax

6. (2x45p)

A rendezvények típusai, az ezeken való megjelenés, viselkedés

Rendezvényekhez kapcsolódó szervezési ismeretek

Előkészítés, lebonyolítás, utómunkák a rendezvényszervezésben

7. (3x45p)

A vendéglátás protokollja, vendéglátási alkalmak (álló- és ültetéses alkalmak, egyéb társasági összejövetelek)

Étkezéskultúra

Mit mivel, hogyan együnk? Ételsorok, terítékek, poharak, evőeszközök, szalvétahasználat, stb.