Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Rácz Bence

Név

dr. Rácz Bence

Végzettség
Ph.D., habilitált (Habil)
Szervezeti egység
Anatómiai és Szövettani Tanszék
Beosztás: egyetemi tanár, tanszékvezető helyettes
Szervezeti egység
Szenátus
Beosztás: szenátor
Mellék
8465
Helyszín
E épület I. emelet 104.

Fogadóóra: oktatási időszakban minden kedden 09:00-10:00

Bemutatkozás

Iskolai végzettség

 • 1999-2003     Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar (SZIE-ÁOTK), Budapest, Doktori Iskola (PhD)
 • 1999-2002     Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar (SZTE-JGYTF), Szeged
 • 1993-1998     József Attila Tudományegyetem, Szeged
 • 1989-1993     II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Budapest

Diplomák

 • 2013   Habilitáció SZIE-ÁOTK
 • 2003   Doktori (PhD) Diploma, SZIE-ÁOTK
 • 2002   SZTE-JGYTF, Szeged, Angol szak
 • 1998   József Attila Tudományegyetem, TTK, Biológia szak

Munkahelyek

 • 2022 –             egyetemi tanár, Állatorvostudományi Egyetem, Anatómiai és Szövettani Tanszék
 • 2016-              tanszékvezető-helyettes, Állatorvostudományi Egyetem, Anatómiai és Szövettani Tanszék
 • 2013 – 2022   egyetemi docens, Szent István Egyetem, Állatorvostudományi Kar, Egyetem, Anatómiai és Szövettani Tanszék
 • 2009 – 2013  egyetemi adjunktus, Szent István Egyetem, Állatorvostudományi Kar, Anatómiai és Szövettani Tanszék
 • 2006 – 2009 posztdoktor kutató, Szent István Egyetem, Állatorvostudományi Kar, Anatómiai és Szövettani Tanszék
 • 2002 – 2005 postdoctoral research fellow – School of Medicine, University of North Carolina at Chapel Hill, USA
 • 2001 – 2002 oktató, Szent István Egyetem, Állatorvostudományi Kar, Anatómiai és Szövettani Tanszék, Budapest
 • 1999-2001     doktorandusz, Szent István Egyetem, Állatorvostudományi Kar, Anatómiai és Szövettani Tanszék, Budapest

Tevékenység

Oktatott tantárgyak

 • Biológia
 • Bevezetés a biológiába
 • Állatorvosi szövettan 1.
 • Állatorvosi szövettan 2.
 • Mikroszkópos anatómia

Kutatási terület

 • 1997-2002     Az opioid peptidek és a GABAerg interneuronok szerepe a rágcsáló hippocampusban
 • 2003- A glutamáterg neurotarnszmisszió strukturális alapjai, a szinaptikus kapcsolatok normál és kóros szerkezete a rágcsáló központi idegrendszerben
 • 2016- A hypothalamicus melanocortin rendszer működésének szerkezeti és funkcionális alapjai

Tanulmányutak

 • 2000   IBRO Nyári iskola, Tihany, Magyarország, “Functional anatomy and evolution of complex integrative centres of the CNS: approaches and facts
 • 2001   FENS/IBRO Nyári iskola, Sulejow, Lengyelország, “Receptor Activation and beyond
 • 2001   FENS/IBRO Téli iskola, Kitzbühel, Ausztria, “Structure and Formation of neuronal representation
 • 2008   PENS Nyári iskola, Bordeaux, Franciaország, “Mechanisms and development of synaptic transmission: from receptors to networks”
 • 2010   MÖB Olasz Kutatói Ösztöndíj – Universitá Politechnica delle Marche – Dipartimento di Neuroscienze, Facoltá di medicina e Chirurgia, Sezione Fiziologia, Ancona, Fiorenzo Conti Laboratóriuma (10 nap)
 • 2010   Visiting researcher – University of North Carolina at Chapel Hill, USA, Richard Weinberg laboratóriuma (1,5 hónap)

Tagság tudományos társaságokban:

 • Magyar Anatómus Társaság – elnökségi tag 2013-2019; felügyelőbizottsági tag 2020-
 • Magyar Idegtudományi Társaság – tag 1998-
 • International Brain Research Organization (IBRO) – tag 1999-
 • Society for Neuroscience – tag 2002-
 • Cajal Club – tag 2002-
 • Molecular and Cellular Cognition Society – tag 2003-
 • Magyar Mikroszkópos Társaság – tag 2009-

Elnyert díjak, kitüntetések:

 • 2006   OTKA posztdoktori kutatói ösztöndíj
 • 2009   Elektronmikroszkópos díj, élettudományi kategória – Magyar Mikroszkópos Társaság
 • 2009   Lenhossék Mihály Emlékérem – Magyar Anatómus Társaság
 • 2010   MÖB Olasz Kutatói Ösztöndíj – Balassi Intézet/Olaszország Külügyminisztériuma
 • 2011   Boyai János Kutatói Ösztöndíj – Magyar Tudományos Akadémia
 • 2013   Kutatókari Kiválósági Publikációs Díj – Szent István Egyetem, ÁOTK dékán
 • 2015   Prof. Dr. Csillik Bertalan Díj – Magyar Anatómus Társaság
 • 2015   Kutatókari Kiválósági Publikációs Díj – Szent István Egyetem, ÁOTK dékán
 • 2015   Elismerő oklevél kiemelkedő munkáért – MTA Bolyai Kuratórium
 • 2016   Bolyai János Kutatói Ösztöndíj – Magyar Tudományos Akadémia
 • 2018   ÚNKP Bolyai+ Ösztöndíj – Emberi Erőforrások Minisztériuma
 • 2020   Pro Universitate Aranyérem – Állatorvostudományi Egyetem Rektora

Nemzetközi kapcsolatok

Richard WEINBERG (University of North Carolina at Chapel Hill, NC, USA) – A serkentő szinaptikus kapcsolatok elektronmikroszkópos szerkezete

Scott SODERLING (Duke University, NC, USA) – Kóros agyműködések és mentális zavarok neuroanatómiai háttere

Tamás HORVÁTH (Yale University, CT, New Haven, USA) Energiaháztartás és a hippokampális funkciók kapcsolatának elektronmikroszkópos vizsgálata

 

Elnyert tudományos kutatási pályázatok – résztvevő kutatóként

2003 OTKA 43170 A GABAerg és peptiderg rendszerek kölcsönhatásainak morfológiai alapjai a patkány agy lateralis septumában; szerep: résztvevő kutató

2017 EFOP-3.6.1-16-2016-00024 Intelligens szakosodást szolgáló fejlesztések az Állatorvostudományi Egyetem és a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának együttműködésében; szerep: résztéma vezető

2017 EFOP-3.6.2-16-2017-00012 Funkcionális, egészséges és biztonságos élelmiszer termékpálya modell kidolgozása a szántóföldtől az asztalig elv alapján, tematikus kutatási hálózatban; szerep: résztéma vezető

 

Elnyert tudományos kutatási pályázatok – vezető kutatóként

2006 OTKA PF60416 Aktin-szabályozó fehérjék molekuláris organizációja hippokampális idegsejtekben, különös tekintettel az idegi plaszticitás szabályozásában betöltött szerepükre; szerep: vezető kutató

2011 OTKA K83830 Az energiaháztartásért felelős neuronok elektronmikroszkópos és molekuláris jellemzése rágcsáló hippokampuszban; szerep: vezető kutató

2014 KK-KF Kutatókari Kiválósági Kutatási Pályázat – Elektronmikroszkópos Kutatócsoport, szerep: vezető kutató

2016 KK-KF Kutatókari Kiválósági Kutatási Pályázat – Elektronmikroszkópos Kutatócsoport, szerep: vezető kutató

2017 EFOP-3.6.2-16-2017-00008 A neuroinflammáció vizsgálata a neurodegeneratív folyamatokban: a molekulától a betegágyig; szerep: szakmai vezető és megvalósító az ÁTE-n

2018 NKFIH KKP 126998 Az Éhség hatása az öregedésre, szerep: vezető kutató (2020-)

2020 NKB Egyetemi Kutatási Pályázat – Állatorvostudományi Egyetem, Doktori Iskola, szerep: vezető kutató