Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Az egyetem Munkatársak Sótonyi Péter

Sótonyi Péter

Név

Dr. Sótonyi Péter

Végzettség
az MTA doktora
Szervezeti egység
Anatómiai és Szövettani Tanszék
Beosztás: tanszékvezető, egyetemi tanár, rektor
Szervezeti egység
Doktori és Habilitációs Tanács
Beosztás: tag
Szervezeti egység
Szenátus
Beosztás: rektor
Telefon
(1) 478 4223
Fax
(1) 478 4224
Helyszín
E épület I. emelet 101-102.

 

Bemutatkozás

Dr. Sótonyi Péter 1954-ben született Mosonmagyaróváron. Állatorvosdoktori diplomáját 1979-ben szerezte az Állatorvostudományi Egyetemen, ahol 1985 óta dolgozik. Az Állatorvostudományi Egyetem rektora, az Anatómiai és Szövettani Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, a Semmelweis Egyetem és a Kaposvári Egyetem Tiszteletbeli Doktora, A Magyar Lovassport Szövetség alelnöke. A Magyar Olimpiai Bizottság tagja.

 

 

Állatanatómia tárgykörben számos tantárgy oktatója magyar és német nyelven. Hallgatói értékelés alapján 44 alkalommal nyerte el a legjobb oktató címet, 1999-ben az „Év oktatója Magyarországon” fődíjjal ismerték el tanári tevékenységét. A Mindentudás Egyetemen 2005-ben „Az állatok mozgásának elemzése” címmel tartott előadást.

 

Tudományos munkásságát eddig 47 eredeti tudományos közlemény jelzi, amelyek impaktfaktora 83,491, a független idézetek száma 1753. Szerzője, illetve társszerzője 10 könyvnek és egy nagysikerű anatómiai CD-ROM-nak, amelyek magyar, angol, német, japán és szlovák nyelveken jelentek meg. Ismeretterjesztő közleményeinek száma 17, hazai és nemzetközi konferenciákon több 100 előadást tartott.

 

Rendszeresen oktat, illetve kutat a kölni, a bécsi, a berlini, a temesvári egyetemeken és 2004-től vendég professzora az amerikai Yale Egyetemnek, a Semmelweis Egyetemmel több, mint negyed évszázada tart fenn aktív oktatási, tudományos és tudománypolitikai kapcsolatot.

 

Az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem Doktori Tanácsának külső tagja, Egyetemi TDK elnök, a Magyar Állatorvosok Világszervezetének alelnöke, a Magyar Állatorvos-történelmi Társaság elnöke, az Európai Állatorvos-anatómus Társaság vezetőségének tagja, a Nomina Anatomica Veterinaria szerkesztőbizottsági tagja, a XXVII. Európai Állatorvos-anatómus Kongresszus elnöke, az Állatorvos-anatómusok Világszövetségének alelnöke.

 

Meghatározó szerepet játszott az Egyetem kétlépcsős akkreditációjának elnyerésében, amely az jelenti, hogy az Állatorvostudományi Egyetemen szerzett diplomát Európa szerte mindenféle honosítási eljárás nélkül elfogadják. A vizsgáló bizottság elismerte azt az összefogást, amelyet valamennyi dolgozó és hallgató bizonyított az eljárás során.

 

Sótonyi Péter 2012-ben kezdeményezte az Állatorvostudományi Egyetem önállóvá válását, amelynek célja a nemzetközi oktatási és tudományos életben a saját arculattal történő megjelenés, hiszen a 230 éves múltra visszatekintő, egyetlen hazai állatorvos-képző intézmény mindig is akkor tudott a legeredményesebben működni, amikor független volt. Ezen szándékát a Kormányzat támogatta, így 2016. július 1-től újra önálló Állatorvostudományi Egyetemmé vált.

Tevékenység

Oktatás
Kötelező tárgyak:
Anatómia
Tájanatómia
Biológia

Fakultatív tárgyak:
Állatorvosi röntgenanatómia
Sebészeti feltáró anatómia
Régészeti állattan
A magyar állatorvos képzés története
A szervek fejlődéstana, organogenesis
A házimadarak anatómiája

Szakdolgozat, TDK és PhD témavezetés
Diploma és szakdolgozat: 8
TDK dolgozat: 17
PhD dolgozat: 5 védett dolgozat, 3 folyamatban

Kezdeti kutatási témák: a lúdmagzat kikelése, a m. complexus szerkezetváltozása, az állatkerti állatok összehasonlító anatómiája.

Kandidátusi disszertáció: A házimadarak nemi mirigyeinek fejlődése, funkcionális szerkezetváltozása, különös tekintettel a szteroid és trophormonok endokrin befolyásolására.

Jelenlegi kutatási témáim:
• Neurobiológia:
(a) Immunhisztokémiai módszerekkel vizsgáltam az agykéreg vasoaktív intestinalis polipeptid (VIP) tartalmú sejtjeinek szinaptikus kapcsolatait, a VIP immunreaktív bipoláris idegsejteket a patkány látókérgében az ontogenezis során és a látópálya kísérletes megszakítása után, valamint a VIP immunreaktív struktúrákat egér- és patkány agy „Barell Field” területén.
(b) A mitokondriális UCP2 mint neuromodulátor és neuroprotektor szerepe a Parkinson-kór megelőzésében és gyógyításában.
(c) A hypothalamus szabályozó mechanizmusában szerepet játszó egyes magcsoportok celluláris és molekuláris szerveződésének vizsgálata

• Fejlődéstan: A kutya szívének normális és pathológiás fejlődése.
• Makroszkópos anatómia: A kutya sebészeti feltáró anatómiája.
• A modern képalkotó eszközök alkalmazása az állatorvosi anatómiában: így a kutya, a sertés, a juh és a ló keresztmetszeti, CT és MRI anatómiája.

Tudománymetriai adatok
Tudományos folyóirat cikk: 48
Impakt faktor: 75.5
Független hivatkozások száma: 987
Dr. Sótonyi Péter 1954-ben született Mosonmagyaróváron. Állatorvosdoktori diplomáját 1979-ben szerezte az Állatorvostudományi Egyetemen, ahol 1985 óta dolgozik. Az Állatorvostudományi Egyetem rektora, az Anatómiai és Szövettani Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, a Semmelweis Egyetem és a Kaposvári Egyetem Tiszteletbeli Doktora, A Magyar Lovassport Szövetség alelnöke. A Magyar Olimpiai Bizottság tagja.

 

 

Állatanatómia tárgykörben számos tantárgy oktatója magyar és német nyelven. Hallgatói értékelés alapján 44 alkalommal nyerte el a legjobb oktató címet, 1999-ben az „Év oktatója Magyarországon” fődíjjal ismerték el tanári tevékenységét. A Mindentudás Egyetemen 2005-ben „Az állatok mozgásának elemzése” címmel tartott előadást.

 

Tudományos munkásságát eddig 47 eredeti tudományos közlemény jelzi, amelyek impaktfaktora 83,491, a független idézetek száma 1753. Szerzője, illetve társszerzője 10 könyvnek és egy nagysikerű anatómiai CD-ROM-nak, amelyek magyar, angol, német, japán és szlovák nyelveken jelentek meg. Ismeretterjesztő közleményeinek száma 17, hazai és nemzetközi konferenciákon több 100 előadást tartott.

 

Rendszeresen oktat, illetve kutat a kölni, a bécsi, a berlini, a temesvári egyetemeken és 2004-től vendég professzora az amerikai Yale Egyetemnek, a Semmelweis Egyetemmel több, mint negyed évszázada tart fenn aktív oktatási, tudományos és tudománypolitikai kapcsolatot.

 

Az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem Doktori Tanácsának külső tagja, Egyetemi TDK elnök, a Magyar Állatorvosok Világszervezetének alelnöke, a Magyar Állatorvos-történelmi Társaság elnöke, az Európai Állatorvos-anatómus Társaság vezetőségének tagja, a Nomina Anatomica Veterinaria szerkesztőbizottsági tagja, a XXVII. Európai Állatorvos-anatómus Kongresszus elnöke, az Állatorvos-anatómusok Világszövetségének alelnöke.

 

Meghatározó szerepet játszott az Egyetem kétlépcsős akkreditációjának elnyerésében, amely az jelenti, hogy az Állatorvostudományi Egyetemen szerzett diplomát Európa szerte mindenféle honosítási eljárás nélkül elfogadják. A vizsgáló bizottság elismerte azt az összefogást, amelyet valamennyi dolgozó és hallgató bizonyított az eljárás során.

 

Sótonyi Péter 2012-ben kezdeményezte az Állatorvostudományi Egyetem önállóvá válását, amelynek célja a nemzetközi oktatási és tudományos életben a saját arculattal történő megjelenés, hiszen a 230 éves múltra visszatekintő, egyetlen hazai állatorvos-képző intézmény mindig is akkor tudott a legeredményesebben működni, amikor független volt. Ezen szándékát a Kormányzat támogatta, így 2016. július 1-től újra önálló Állatorvostudományi Egyetemmé vált.

 

Tagság hazai és nemzetközi tudományos szervezetekben

 

1980-tól: Magyar Anatómus Társaságának tagja,

2002-től: Nomina Anatomica Veterinaria (N.A.V.) szerkesztőbizottságának tagja

2004-től: Nomina Anatomica Veterinaria (N.A.V.) Subcommittee elnök

2004-től: Európai Anatómusok Társaságának vezetőségi tagja

2007-től: Semmelweis Egyetem Doktori Tanács külső tagja,

2008-tól: Állatorvos-anatómusok Világszövetségének alelnöke,

2008-tól: Európai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja,

2009-tól: Magyar Állatorvos-történelmi Társaság elnöke,

2010-től: Magyar Orvostörténelmi Társaság tagja,

2013-tól: Magyar Anatómus Társaság elnöke

2013-tól: Magyar Országos Állatorvos Egyesület elnöke

2017-től: Magyar Természettudományi Társaság alelnöke

 

Szakmai és polgári kitüntetései, elismerései

1997-től: Széchenyi professzori ösztöndíj.

Legjobb oktatói díj: 44 alkalommal a hallgatóságtól (1991-től).

1999.: Az „Év oktatója” cím és fődíj, a hallgatók szavazata alapján, a Diákinfó (A felsőoktatás hallgatóinak közéleti lapja) szerkesztőségétől.

2001.: Apáczai Csere János Díj.

2002.: Nagyváthy János Díj.

2002.: Kiadói Nívódíj.

2003.: „Mestertanár” kitüntetés.

2004.: A Yale Egyetem vendég Professzora.

2006.: „Az év állatorvosa díj” a Magyar Állatorvosi Kamarától.

2008.: Magyar állatorvos anatómus emlékérem.

2008.: 120 éves a Magyar Állategészségügyi Szolgálat díj.

2009.: Semmelweis Egyetem díszdoktora (honoris causa).

2010.: Hutyra Ferenc emlékérem.

2011.: Kaposvári Egyetem díszdoktora (honoris causa).

2013.: Országos Polgárőr Szövettség tiszteletbeli polgárőr.

2015.: „A magyar arab lóért” kitüntetés.

2015.: Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetés.

2017.: Prima díj

2018.: Év agrárembere 2017 életmű díj

Saját honlap