Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Szaporodásbiológia és biotechnológia 1.

Szaporodásbiológia és biotechnológia 1.

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy
Év a tantervben
4
Szemeszter a tantervben
7
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Szak
állatorvos (magyar)
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

A tárgy a szaporodás fogalmának és jelentőségének ismertetésével, valamint az alapfogalmakkal kezdődik. Bemutatja a szaporodás ciklikus jellegét és a ciklus különböző fajtáit, egyes fázisait és a szezonalitást. Ezt követi a neuroendokrin szabályozás ismertetése, kezdve a hypothalamussal és a hypophysissel egészen a gonádokig, beleértve a tüszőérés, ovuláció és fertilizáció folyamatát, továbbá a korai embriófejlődést és a vemhesség anyai felismerésének mechanizmusát. Végül ismerteti a vemhesség és az ellés, valamint a post partum események láncolatát, kiegészítve a gyakorlatban is használt egyes eljárásokkal, mint az ivarzás szinkronizálás és ivarzásindukció.
A tantárgy felöleli a nőivarú sertések egyedfejlődése során a szaporodásélettanban tapasztalható változásokat, különös tekintettel azokra a sarokpontokra, amelyek meghatározó szereppel bírnak a tenyésztésben és a gazdaságos végtermék előállításban. Részletes betekintést nyújt az ivarérés és a termékenyülés, majd a vemhesség, végül a fialás folyamatába. Kiemeli a multipara faj lényeges különbségeit az unipara fajokkal szemben, és megvilágít reprodukciós fajtakülönbségeket
Kiskérődzők és szarvasmarha esetén bemutatásra kerül: a szaporodás szezonalítása, ivarérés, ivarzási ciklus, a reprodukció neuro-endokrin irányítása, vemhesség, ellés, ivarzás-szinkronizálás és indukálás, juh- és szarvasmarhaállomány szaporodásbiológiai management.
A tárgy oktatói: Prof. Dr. Rátky József, Prof.Dr.Cseh Sándor, Prof.Dr.Solti László, Dr. Vincze Boglárka
Tárgyfelelős: dr. Rátky József
Oktatási felelős: dr. Bacsa Mónika

Előadások tematikája

Előadások

Értékelés leírása

A hallgatók a félév végén gyakorlati jegyet kapnak. A gyakorlati jegy egy megajánlott jegy, mely a zárthelyi dolgozatuk eredményével azonos. Amennyiben nem fogadják el a megajánlott jegyet, lehetőséget kapnak a félév teljes anyagából írásbeli vizsgát tenni.