Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Szaporodásbiológia és biotechnológia 3.

Szaporodásbiológia és biotechnológia 3.

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
5
Szemeszter a tantervben
9
Kredit
2
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
15
Szak
állatorvos (magyar)
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
  • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Hímivarú állatok szaporodásbiológiája – Andrológia
Ide tartozik a hím nemi szervrendszer kialakulása és funkcionális anatómiai felépítése, a hím nemi működés endokrin irányítása, a here endokrin és exokrin működése, valamint hőszabályozása, a mellékhere és a járulékos hím nemi mirigyek élettana, spermiogenezis, a hímek termékenyítő-képességének (fertilitásának) értékelése, a különböző fajokban alkalmazott mesterséges termékenyítési technikák bemutatása.
A nőivarú állatok szaporodás-biotechnológiája – asszisztált reprodukciós eljárások (ART)
Az anyagrész az ART alaptechnikájának tekinthető embrióátültetés (ET) történeti áttekintésével és fejlődésével kezdődik. Bemutatja a szuperovuláció lehetőségeit, az ET állattenyésztési és járványtani jelentőségét, az in vivo embriónyerésnél használt médiumokat, katétereket és az embriómosás technikáit. Foglalkozik az embrióminősítés módszereivel, valamint a beültetéssel és kitér az embriók hosszú idejű tárolására mélyhűtéssel. Ezt követően a „második generációs” eljárásokra tér át, közöttük az in vitro embrióelőállításra, a klónozásra és a génmódosított állatok előállításának módjaira, lehetőségeire és korlátaira. Végül ismerteti a születendő utódok ivarának meghatározására és befolyásolására alkalmas módszereket.
Oktatók: Prof. Dr. Cseh Sándor, Prof.Dr. Solti László, Dr. Müller Linda, Dr. Somoskői Bence
Oktatási felelős: Dr. Bacsa Mónika email: [E-mail megjelenítése]

Előadások tematikája

Előadások

Gyakorlatok tematikája

Plenáris

Értékelés leírása

A három félévet egy írásbeli vizsgával zárjuk. A kollokvium során mindhárom félév tananyagát számon kérjük egy írásbeli teszt formájában. Az írásbeli vizsga mellett egy kisállat szülészeti gyakorlati vizsgán is részt kell venniük a hallgatóknak, amely szóban történik és tartalmazza az ide kapcsolódó elméleti anyagot illetve a gyakorlatokon elhangzottakat, látottakat. A gyakorlati vizsga kérdéseit a hallgatók a félév elején megkapják, illetve a honlapon is megtalálható.

Vizsgainformáció

Ebben a szemeszterben kapott jegy két részből áll össze. Egyik része a kisállat gyakorlati vizsgára kapott jegy, másik része az írásbeli vizsgán elért pontszám alapján számított jegy. Ezek átlaga adja meg a félév végi jegyet. Ha a hallgató két jegy között áll, a kollokviumon elért eredménye felé billen a félév végi érdemjegy.
Az írásbeli vizsgán elért százalék átváltása jegyre:
≤ 59 %: elégtelen (1);
60 – 69 %: elégséges (2);
70 – 79 %: közepes (3);
80 – 89 %: jó (4);
≥ 90 %: jeles (5).
Kisállat szülészet gyakorlati vizsga tételsor