Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi anatómia III.

Állatorvosi anatómia III.

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + szigorlat
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
7
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
45
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Az anatómia a szervek makroszkópos megjelenésének leírása. A testalkat és testtájékok bemutatását ötvözi alkotóelemeinek megjelenítésével. A felszíni leírás az egész állatra vonatkozik, míg a belső képletek boncolás útján válnak hozzáférhetővé. Minthogy az anatómia tudás feltételezi az anatómiai struktúrák kialakulásának megértését, a tantárgy tartalmazza a szervek fejlődéstanát is. Az állatorvosi anatómia elsősorban a négy legfontosabb házi emlősfaj (ló, kérődző, húsevő és sertés) tanulmányozásán alapul, de tárgyalja a házimadarakat is. Az anatómia tantervének felépítésekor figyelembe vettük az egyetemi tanmenet során fellépő, egyre szélesedő igényt az átfogó ismeretek iránt. A magyar anatómiaoktatás hagyományait követve a “funkcionális” megközelítést részesítjük előnyben. Ennek értelmében az első félév a mozgásszervekkel (csontok, izületek és izmok részletes tárgyalása) kezdődik. Különös fontosságot tulajdonítunk az I. szemeszterben a gimnáziumból az egyetemre került hallgatók anatómia oktatásának, amikor is nemcsak az anatómiát mint tantárgyat kell elsajátítani, hanem kellő bevezetést is adunk a nomenklatúrába. A második félévben az átfogóbb, összehasonlító szövettani és funkcionális tudást is igénylő zsigertan kerül sorra. Az idegrendszert az élettannal és biokémiával összhangban a harmadik félévben oktatjuk.

Előadások tematikája

  Előadás Plenáris
1.

09. 12-16.

Nyirokrendszer Nyirokrendszer
2.

09.19-23.

Az idegműködés morfológiai alapja

Az idegrendszer fejlődése

Nyirokrendszer
3.

09.26-30.

Gerincvelő idegek Plexus brachialis
4.

10.03-07.

Gerincvelő idegek Plexus lumbosacralis
5.

10.10-14.

Agyvelőidegek Agyvelőidegek          

                                       

6.

10.17-21.

Agyvelőidegek Agyvelőidegek

 

7.

10.24-28.

Agyvelőidegek Agyvelőidegek
8.

10.31-11.04.

Agyvelőidegek Agyvelőidegek
9.

11.07-11.

Autonóm idegrendszer

 

Autonóm idegrendszer
10.

11.14-18.

Agyvelő Agyvelő
11.

11.21-25.

Agyvelő Agyvelő
12.

11.28-12.02.

Agyvelő Agyvelő

 

13.

12.05-09.

A gerincvelő pályái és vérellátása A központi idegrendszer burkai,

Látószerv

Liquorkeringés, az agyvelő vérellátása
14.

12.12-16.

Tejmirigy, pata

 

Tejmirigy, pata                                       

Gyakorlatok tematikája

  Gyakorlat
1.

09. 12-16.

Nemi szervek
2.

09.19-23.

Nyirokrendszer
3.

09.26-30.

Plexus brachialis
4.

10.03-07.

Plexus lumbosacralis

5.

10.10-14.

Agyvelőidegek
6.

10.17-21.

Agyvelőidegek

 

7.

10.24-28.

Agyvelőidegek

 

8.

10.31-11.04.

Agyvelőidegek

 

9.

11.07-11.

Autonóm idegrendszer

 

10.

11.14-18.

Szigorlati tételek boncolása I.
11.

11.21-25.

Szigorlati tételek boncolása II
12.

11.28-12.02.

Agyvelő

 

13.

12.05-09.

Szigorlati tételek boncolása III.

                                       

14.

12.12-16.

Szigorlati tételek boncolása IV.

Értékelés leírása

Lásd: Tanszéki tájékoztató (8. pont)

Vizsgainformáció

Gyakorlati szigorlati vizsgakérdések 2020. szeptembertől (pdf)

1. gl. parotis, ductus parotideus, ln. parotideus, n. facialis, n. auriculotemporalis
2. n. auriculopalpebralis r. zygomaticus, n. zygomaticotemporalis, n. zygomaticofacialis, n. frontalis, gl. lacrimalis
3. m. nasolabialis, n. infraorbitalis, n. buccalis, n. mentalis, v. facialis és ágai, gl. zygomatica
4. m. digastricus, gl. mandibularis, gl. sublingualis és kivezető járataik, lc. mandibulare, ln retropharyngeus medialis, v. linguofacialis, v. maxillaris
5. n. hypoglossus, a. lingualis, n. lingualis, n. sublingualis, n. mylohyoideus, n. alveolaris mandibularis, mm. pterygoidei
6. a nyelv és képletei, ér-, és idegellátása
7. az a. carotis externa és ágai, vagus csoport, ggl. cervicale craniale
8. palatum molle, radix linguae, cavum pharyngis, aditus oesophagi
9. mm. constrictores pharyngis medii et caudales, m. sternohyoideus, m. sternothyreoideus, m. hyothyreoideus, gl. thyreoidea
10. larynx, erei és idegei
11. m. sternocleidomastoideus, m. omotransversarius, arteria et lc. cervicale superficiale, n. accessorius, n. suprascapularis
12. az elülső végtag kapcsolóövének izmai a m. sternocleidomastoideus kivételével, nn. pectorales craniales et caudales, n. thoracicus longus, n. thoracicus lateralis,
n. thoracodorsalis
13. plexus brachialis gyökere és az itt kilépő ágak, a. axillaris, lc. axillare
14. n. medianus, n. ulnaris, n. radialis, n. musculocutaneus, a. brachialis ágai
15. carpus és az ujjak extensorai az elülső végtagon, idegeik; ez elülső végtag felületes vénarendszerének kapcsolata a mély vénás rendszerrel és a v. jugularis externával
16. carpus és az ujjak flexorai, idegeik, az alkar vérellátása
17. medialis combizmok, canalis femoralis és képletei, a hátulsó végtag nyirokcsomói és felületes vénái
18. ágyékizmok, plexus lumbalis
19. n. ischiadicus, n. gluteus cranialis, n. gluteus caudalis, felső-hátulsó és mély farizmok
20. art. genus, m. quadriceps femoris, m. popliteus
21. tarsus flexorai, hátulsó végtag ujjainak extensorai, ereik és idegeik
22. tarsus extensorai, hátulsó végtag ujjainak flexorai, ereik és idegeik
23. arcus aortae, aorta thoracica, truncus sympathicus, n. vagus mellkasi szakasza, n. phrenicus
24. a mellüreg vénái, truncus sympathicus, n. vagus mellkasi szakasza, n. phrenicus
25. cor
26. pulmo, pericardium, mediastinum szerveinek topográfiája
27. hasfal és idegei, a. profunda femoris,
28. canalis inguinalis, lnn. inguinales superficiales, n. genitofemoralis
29. diaphragma, aorta abdominalis páratlan ágai, ggl. coeliacum, ggl. mesentericum craniale, ggl. mesentericum caudale
30. a hasi aorta és a v. cava caudalis páros ágai ill. ezek medencei végágai, a has fali nyirokcsomói
31. fossa ischiorectalis, n. pudendus, a. pudenda interna
32. penis és izmai, scrotum, testis, funiculus spermaticus, ereik és idegeik
33. duplicaturae serosae cavarum abdominis et pelvis
34. hepar, lien, gaster ereik és felfüggesztésük
35. intestinum tenue, intestinum crassum ereik és felfüggesztésük
36. ovarium, uterus ereik és felfüggesztésük
37. ren, canalis urinalis és vérellátásuk (prostata, ductus deferens pars abdominalis et pars pelvina)

Szigorlati beugró mintafeladatok elérhetőek a tanszéki honlap “Letölthető anyagok” fülén
Elméleti szigorlati vizsgakérdések 2020. szeptembertől (pdf)

„A” tételsor

 

 1. Os occipitale
 2. Os sphenoidale
 3. Os temporale és os parietale
 4. Az orrüreg alapját, oldalát és boltozatát alkotó csontok részletes anatómiája
 5. A mandibula, art. temporomandibularis, ossa hyoidea, a rágóizmok
 6. A csontok összeköttetései
 7. Vertebrae cervicales, thoracales et lumbales, összeköttetéseik
 8. Costae, sternum, összeköttetéseik, mm. respiratorii
 9. Mm. cingulorum membrorum thoracici et pelvini
 10. Art. humeri és a ráható izmok részletes anatómiája
 11. Art. cubiti, art. radioulnaris és a rájuk ható izmok részletes anatómiája
 12. Art. carpi és a rájuk ható izmok részletes anatómiája
 13. A ló art. metacarpophalangeaja és csüdegyenítő készüléke, ezek részletes anatómiája
 14. A kérődzők art. metacarpophalangeaja és csüdegyenítő készüléke, ezek részletes anatómiája
 15. Az elülső art. interphalangea proximalis et distalis és a ráható izmok részletes anatómiája lóban
 16. Vaginae et bursae sysnoviales a ló elülső végtagjain
 17. Vaginae et bursae sysnoviales a ló hátulsó végtagjain
 18. Pelvis egészében, részletes anatómiája
 19. Sacrum, art. sacroiliaca, részletes anatómiája
 20. Art. coxae, a felső, a mély és a hátulsó farizmok részletes anatómiája
 21. Art. femorotibialis és a medialis combizmok részletes anatómiája
 22. Art. femoropatellaris és a cranialis combizmok részletes anatómiája
 23. Art. tarsi és a ráható izmok részletes anatómiája
 24. A hátulsó art. interphalangea proximalis et distalis és a rájuk ható izmok részletes anatómiája
 25. Flexores et extensores digitorum membri thoracici, segítőszerveik, részletes anatómiájuk
 26. Flexores et extensores digitorum membri pelvini, segítőszerveik, részletes anatómiájuk
 27. Mm. abdominis, canalis inguinalis, , részletes anatómiájuk
 28. Az izmokról általában, az izmok segítőszervei
 29. A gerincoszlop egészében, a csigolyák összehasonlítása, az epaxonalis és hypaxonalis izmok, a fej mozgató izmai
 30. Az elülső végtag statikája lóban, a lépés fázisai a distalis lábvégen
 31. A hátulsó végtag statikája lóban, a lépés fázisai a distalis lábvégen

 „B” tételsor

 1. A szív felszíne, váza és helyzete
 2. Bal szívfél
 3. Jobb szívfél
 4. Pericardium, a szív saját erei, a szív ingerület képző- és vezető rendszere
 5. Arcus aortae, aorta thoracica
 6. A v. cava cranialis és a mellkas vénás ellátása
 7. Az a. carotis externa
 8. Az a. maxillaris
 9. A ló és a kutya fej vénái, az agyi vénák kivételével
 10. Aorta abdominalis, v. cava caudalis, v. portae
 11. A. coeliaca, a. mesenterica cranialis, caudalis
 12. Az elülső és a hátulsó végtag felületes vénarendszere, v. jugularis externa
 13. A ló és a kutya elülső végtag erei a könyökízületig
 14. A ló és a kutya elülső végtag erei a könyökízülettől distalisan
 15. A ló és a kutya hátulsó végtag erei a térdízületig
 16. A ló és a kutya hátulsó végtag erei a térdízülettől distalisan
 17. Aa. pelvini
 18. Circulatio foetalis
 19. A nyirokrendszerről általában, lymphonodi capitis et cervicis
 20. Lymphonodi thoracis et membri thoracis
 21. Lymphonodi abdominis, pelvis et membri pelvini
 22. A szaruképletek
 23. A tejmirigy, nyirok-, vér- és idegellátása

 

„C” tételsor

 1. Cavum oris és képletei
 2. Gll. salivares
 3. A nyelv, vér- és idegellátása
 4. A fog szerkezete, vér- és idegellátása
 5. A fogazat, a fogtípusok
 6. Pharynx, oesophagus, vér- és idegellátásuk
 7. Az együregű gyomor, vér- és idegellátása
 8. A többüregű gyomor, vér- és idegellátása
 9. Hepar, microcirculatio hepatis, vér- és idegellátása
 10. Lien, omenta, pancreas, vér- és idegellátásuk
 11. A húsevők és a ló utóbelei, vér- és idegellátásuk
 12. A húsevők és a kérődzők utóbelei, vér- és idegellátásuk
 13. A húsevők és a sertés utóbelei, vér- és idegellátásuk
 14. Duplicaturae serosae cavi pelvis. Canalis analis, vér és idegellátása
 15. Cavum nasi, vér- és idegellátása
 16. Sinus paranasales
 17. Larynx, vér- és idegellátása
 18. Trachea, pulmo, vér- és idegellátásuk
 19. Pleuraüreg, mediastinum
 20. Peritonaenum, duplicaturae serosae cavi abdominis
 21. Ren és vérellátása
 22. Az elvezető húgyutak, vér- és idegellátásuk
 23. Scrotum, testis, epididymis, vér- és idegellátásuk, d. deferens, gll. genitales accessoriae
 24. A hímvessző, a hím nemiszervek izmai, a praeputium, vér- és idegellátásuk
 25. Ovarium, tuba uterina, felfügesztésük, vér- és idegellátásuk
 26. Uterus, felfüggesztése, vér- és idegellátása
 27. Vagina, urethra feminina, vér- és idegellátásuk

 

„D” tételsor

 1. Meninges cerebri et medullae spinalis, vérellátásuk
 2. Az agyvelő és a gerincvelő artériás és vénás vérellátása, a sinus rendszer
 3. Medulla spinalis, segmentum medullae spinalis, formatio n. spinales
 4. Rhombencephalon
 5. Mesencephalon, diencephalon
 6. Telencephalon
 7. Rhinencephalon, limbicus rendszer
 8. A gerincvelő és az agyvelő legfontosabb pályái
 9. Az agy- és gerincvelő kamrarendszere, liquorkeringés
 10. Systema nervosum sysmpathicum
 11. Systema nervosum parasysmpathicum
 12. N. V1, intracranialis és extracranialis lefutása, a hozzá tartozó magok, magcsoportok
 13. N. V2, intracranialis és extracranialis lefutása, a hozzá tartozó magok, magcsoportok
 14. N. V3, intracranialis és extracranialis lefutása, a hozzá tartozó magok, magcsoportok
 15. N. VII. , intracranialis és extracranialis lefutása, a hozzá tartozó magok, magcsoportok
 16. N. IX. , intracranialis és extracranialis lefutása, a hozzá tartozó magok, magcsoportok
 17. N. X. , intracranialis és extracranialis lefutása, a hozzá tartozó magok, magcsoportok
 18. Nervi motorii craniales, , intracranialis és extracranialis lefutásuk, a hozzájuk tartozó magok, magcsoportok
 19. A szemgolyó rétegei
 20. A szemmozgató izmok, beidegzésük, a szem vérellátása és a könnykészülék
 21. A szem fénytörő közegei, accommodatiója és a látópálya
 22. Auris externa, cavum tympani
 23. Auris interna, halló és egyensúlyozó pályák
 24. spinales cervicales et thoracales
 25. A ló és a kutya plexus brachialisa a könyökízületig
 26. A ló és a kutya elülső láb idegei a könyökízülettől distalisan
 27. Plexus lumbalis
 28. A n. pudendus és a n. ischiadicus a térdízületig
 29. A ló és a kutya hátulsó láb idegei a térdízülettől distalisan

 

„E” tételsor azoknak, akiknek a madáranatómia fakultációja hiányzik

 1. A házi madarak csontváza
 2. A házi madarak emésztő rendszere
 3. A házi madarak légző rendszere
 4. A házi madarak húgy- és nemi szervei
 5. A házi madarak szíve és keringése, a portális rendszerekkel együtt
 6. A házi madarak köztakarója és idegrendszere

„F” tételsor azoknak, akiknek a fejlődéstan fakultációja hiányzik

 1. Az apparatus urogenitalis fejlődése
 2. A szív fejlődése
 3. A garat és az arckoponya képleteinek fejlődése
 4. A nyelv fejlődése
 5. A kopoltyúbél és előbél fejlődése és származékaik
 6. Az idegrendszer fejlődése