Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi anatómia III.

Állatorvosi anatómia III.

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
practical grade + final exam
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
7
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
45
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Az anatómia a szervek makroszkópos megjelenésének leírása. A testalkat és testtájékok bemutatását ötvözi alkotóelemeinek megjelenítésével. A felszíni leírás az egész állatra vonatkozik, míg a belső képletek boncolás útján válnak hozzáférhetővé. Minthogy az anatómia tudás feltételezi az anatómiai struktúrák kialakulásának megértését, a tantárgy tartalmazza a szervek fejlődéstanát is. Az állatorvosi anatómia elsősorban a négy legfontosabb házi emlősfaj (ló, kérődző, húsevő és sertés) tanulmányozásán alapul, de tárgyalja a házimadarakat is. Az anatómia tantervének felépítésekor figyelembe vettük az egyetemi tanmenet során fellépő, egyre szélesedő igényt az átfogó ismeretek iránt. A magyar anatómiaoktatás hagyományait követve a “funkcionális” megközelítést részesítjük előnyben. Ennek értelmében az első félév a mozgásszervekkel (csontok, izületek és izmok részletes tárgyalása) kezdődik. Különös fontosságot tulajdonítunk az I. szemeszterben a gimnáziumból az egyetemre került hallgatók anatómia oktatásának, amikor is nemcsak az anatómiát mint tantárgyat kell elsajátítani, hanem kellő bevezetést is adunk a nomenklatúrába. A második félévben az átfogóbb, összehasonlító szövettani és funkcionális tudást is igénylő zsigertan kerül sorra. Az idegrendszert az élettannal és biokémiával összhangban a harmadik félévben oktatjuk.

Előadások tematikája

2018/2019-Ana3-HU

Gyakorlatok tematikája

2018/2019-Ana3-HU

Értékelés leírása

Lásd: Tanszéki tájékoztató (8. pont)

Vizsgainformáció

Gyakorlati szigorlati vizsgakérdések (pdf)

 1. gl. parotis, ductus parotideus, ln. parotideus, n. facialis, n. auriculotemporalis
 2. n. auriculopalpebralis r. zygomaticus, n. zygomaticotemporalis,
  n. zygomaticofacialis, n. frontalis, gl. lacrimalis
 3. m. nasolabialis, n. infraorbitalis, n. buccalis, n. mentalis, v. facialis és ágai, gl. zygomatica
 4. m. digastricus, gl. mandibularis, gl. sublingualis és kivezető járataik, lc. mandibulare,
  ln retropharyngeus medialis, v. linguofacialis, v. maxillaris
 5. n. hypoglossus, a. lingualis, n. lingualis, n. sublingualis, n. mylohyoideus,
  n. alveolaris mandibularis, mm. pterygoidei
 6. A nyelv és képletei, ér-, és idegellátása
 7. a. carotis externa és ágai, vagus csoport, ggl. cervicale craniale
 8. palatum molle, radix linguae, cavum pharyngis, aditus oesophagi
 9. mm. constrictores pharyngis medii et caudales, m. sternohyoideus, m. sternothyreoideus, m. hyothyreoideus, gl. thyreoidea
 10. larynx, erei és idegei
 11. m. sternocleidomastoideus, m. omotransversarius, arteria et lc. cervicale superficiale, n. accessorius, n. suprascapularis
 12. az elülső végtag kapcsolóövének izmai a m. sternocleidomastoideus kivételével,
  nn. pectorales craniales et caudales, n. thoracicus longus, n. thoracicus lateralis,
  n. thoracodorsalis
 13. plexus brachialis gyökere és az itt kilépő ágak, mm. scaleni, a. axillaris, lc. axillare
 14. n. medianus, n. ulnaris, n. radialis, n. musculocutaneus, a. brachialis ágai
 15. carpus és az ujjak extensorai az elülső végtagon, idegeik; ez elülső végtag felületes vénarendszerének kapcsolata a mély vénás rendszerrel és a v. jugularis externa-val
 16. carpus és az ujjak flexorai, idegeik, az alkar vérellátása
 17. medialis combizmok, canalis femoralis és képletei, a hátulsó végtag nyirokcsomói
  és felületes vénái
 18. ágyékizmok, plexus lumbalis
 19. n. ischiadicus, n. gluteus cranialis, n. gluteus caudalis, felső-hátulsó és mély farizmok
 20. art. genus, m. quadriceps femoris, m. popliteus
 21. tarsus flexorai, hátulsó végtag ujjainak extensorai, ereik és idegeik
 22. tarsus extensorai, hátulsó végtag ujjainak flexorai, ereik és idegeik
 23. arcus aortae, aorta thoracica, truncus sympathicus, n. vagus mellkasi szakasza, n. phrenicus
 24. a mellüreg vénái, truncus sympathicus, n. vagus mellkasi szakasza, n. phrenicus
 25. cor
 26. pulmo, pericardium, mediastinum szerveinek topográfiája
 27. hasfal és idegei
 28. canalis inguinalis, a. profunda femoris, lnn. inguinales superficiales, n. genitofemoralis
 29. diaphragma, aorta abdominalis páratlan ágai, ggl. coeliacum, ggl. mesentericum craniale
  ggl. mesentericum caudale
 30. a hasi aorta és a v. cava caudalis páros ágai ill. ezek medencei végágai, a has fali nyirokcsomói
 31. regio analis, n. pudendus, a. pudenda interna
 32. penis és izmai, scrotum, testis, funiculus spermaticus, ereik és idegeik
 33. duplicaturae serosae cavi abdominis et pelvis
 34. hepar, lien, gaster ereik és felfüggesztésük
 35. intestinum tenue, intestinum crassum ereik és felfüggesztésük
 36. ovarium, uterus ereik és felfüggesztésük
 37. ren, canalis urinalis és vérellátásuk (prostata, ductus deferens pars abdominalis et pars pelvina)

 

Elméleti szigorlati vizsgakérdések 2016-decembertől (pdf)

Anatómia szigorlat elmélet, tételsor (2016 december)
„A”-témakör
1. Az agykoponya alapját alkotó csontok
2. Az agykoponya oldalát és boltozatát alkotó csontok
3. Az orrüreget alkotó csontok
4. Az ízület felépítése, az ízületek osztályozása
5. A mandibula, art. temporomandibularis, nyelvcsont, rágóizmok
6. Nyakcsigolyák és összeköttetéseik, a fej mozgató izmai
7. Hátcsigolyák, bordák, szegycsont, összeköttetéseik, légzőizmok
8. Az elülső és hátulsó végtag kapcsolóövének izmai
9. Váll- és könyökizület és a rájuk ható izmok
10. Lábtőizület és a ráható izmok, az art. radioulnaris izmai
11. A csűdizület és a csűdegyenítő készülék
12. Az elülső párta- és pataizület, a rájuk ható izmok
13. Inhüvelyek és nyálkatömlők a ló végtagjain
14. A medence, art. sacroiliaca
15. Csípőizület és a ráható izmok
16. Térdizület és a ráható izmok
17. Csánk és a ráható izmok
18. A hátulsó párta- és pataizület, a rájuk ható izmok
19. Az elülső végtag ujjhajlítói és -nyújtói
20. A hátulsó végtag ujjhajlítói és -nyújtói
21. Ágyékcsigolyák; hasizmok; lágyékcsatorna
22. Az izmokról általában, az izmok segítőszervei, bőrizmok
23. A gerincoszlop egészében, az epaxonalis és hypaxonalis izmok, a törzs statikája
24. Az elülső és hátulsó végtag statikája; a lépés fázisai
25. Nyirokerek; a fej, nyak, mellkas és elülső végtag nyirokcsomói
26. A has, medence és hátulsó végtag nyirokcsomói
27. Szaruképletek: szarv és pata
28. A tejmirigy, vér- és idegellátás
29. A házimadarak csontváza és emésztőrendszere
30. A házimadarak légző rendszere; húgy- és ivarszerveik
31. A házimadarak keringési- és idegrendszere

„B”-témakör
1. A szív felszíne, bal szívfél
2. Jobb szívfél
3. Szívburok, a szív saját erei, a szív ingerületképző- és vezető rendszere
4. Aortaív, mellkasi aorta, v. cava cranialis
5. A fej vérellátása
6. Hasi aorta, v. cava caudalis
7. A. coeliaca, a. mesenterica cranialis, caudalis
8. V. portae, a felületes vénarendszer
9. Az elülső végtag erei a könyökízületig
10. Az elülső végtag erei a könyökízülettől distalisan
11. A hátulsó végtag erei a térdízületig
12. A hátulsó végtag erei a térdízülettől distalisan
13. Medencei erek
14. A magzati vérkeringés
15. Szájüreg és képletei, nyálmirigyek
16. Nyelv, vér- és idegellátása, fejlődése
17. Fogak, vér- és idegellátása, fejlődése
18. Garat, nyelőcső, vér- és idegellátásuk
19. Az egy- és többüregű gyomor; vér- és idegellátása
20. A máj, microcirculatio, hasnyálmirigy, vér- és idegellátásuk
21. A lép, csepleszek, vér- és idegellátásuk
22. A ló és kérődzők utóbelei, vér- és idegellátásuk
23. A sertés és húsevők utóbelei, vér- és idegellátásuk, canalis analis
24. Az orrüreg, vér- és idegellátása
25. Orrmelléküregek
26. Gége, vér- és idegellátása
27. A légcső és a tüdő, vér- és idegellátásuk
28. Pleuraüreg, gátorköz
29. Peritonaenum, hashártya-kettőzetek

„C”-témakör
1. Agy- és gerincvelőburkok, az agyvelő vérellátása
2. A gerincvelő, a gerincvelői ideg, vérellátás
3. Rhombencephalon
4. Mesencephalon, diencephalon
5. Telencephalon
6. Rhinencephalon, limbicus rendszer
7. A központi idegrendszer pályái
8. Az agy- és gerincvelő üregrendszere, liquorkeringés
9. Systema nervosum sysmpathicum
10. Systema nervosum parasysmpathicum
11. Agyidegek magrendszere
12. N. V.
13. N. VII., IX.
14. N. X.
15. Motoros agyidegek
16. A szemgolyó és a szem segítő szervei
17. A szem fénytörő közegei, accomodatioja és a látópálya
18. A külső fül, a dogüreg
19. A belső fül, halló és egyensúlyozó pályák
20. Plexus brachialis
21. Plexus lumbalis
22. Plexus sacralis
23. A vese, vesemedence, vérellátásuk
24. Az elvezető hugyutak, vér- és idegellátásuk
25. A herezacskó, here, mellékhere; vér- és idegellátásuk
26. Az ondózsinor, a járulékos nemi mirigyek
27. A hímvessző, a hím nemi szervek izmai, a praeputium, vér- és idegellátásuk
28. A petefészek, petevezető; felfüggesztésük, vér- és idegellátásuk
29. A méh; felfüggesztése, vér- és idegellátása
30. A hüvely, női hugycső; vér- és idegellátásuk