Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi anatómia III.

Állatorvosi anatómia III.

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + szigorlat
Év a tantervben
2
Szemeszter a tantervben
1
Kredit
7
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
45
Dokumentumtár
Dokumentumtár
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Az anatómia a szervek makroszkópos megjelenésének leírása. A testalkat és testtájékok bemutatását ötvözi alkotóelemeinek megjelenítésével. A felszíni leírás az egész állatra vonatkozik, míg a belső képletek boncolás útján válnak hozzáférhetővé. Minthogy az anatómia tudás feltételezi az anatómiai struktúrák kialakulásának megértését, a tantárgy tartalmazza a szervek fejlődéstanát is. Az állatorvosi anatómia elsősorban a négy legfontosabb házi emlősfaj (ló, kérődző, húsevő és sertés) tanulmányozásán alapul, de tárgyalja a házimadarakat is. Az anatómia tantervének felépítésekor figyelembe vettük az egyetemi tanmenet során fellépő, egyre szélesedő igényt az átfogó ismeretek iránt. A magyar anatómiaoktatás hagyományait követve a “funkcionális” megközelítést részesítjük előnyben. Ennek értelmében az első félév a mozgásszervekkel (csontok, izületek és izmok részletes tárgyalása) kezdődik. Különös fontosságot tulajdonítunk az I. szemeszterben a gimnáziumból az egyetemre került hallgatók anatómia oktatásának, amikor is nemcsak az anatómiát mint tantárgyat kell elsajátítani, hanem kellő bevezetést is adunk a nomenklatúrába. A második félévben az átfogóbb, összehasonlító szövettani és funkcionális tudást is igénylő zsigertan kerül sorra. Az idegrendszert az élettannal és biokémiával összhangban a harmadik félévben oktatjuk.

Előadások tematikája

2018/2019-Ana3-HU

Gyakorlatok tematikája

2018/2019-Ana3-HU

Értékelés leírása

Lásd: Tanszéki tájékoztató (8. pont)

Vizsgainformáció

Gyakorlati szigorlati vizsgakérdések (pdf)
 1. gl. parotis, ductus parotideus, ln. parotideus, n. facialis, n. auriculotemporalis
 2. n. auriculopalpebralis r. zygomaticus, n. zygomaticotemporalis,
  n. zygomaticofacialis, n. frontalis, gl. lacrimalis
 3. m. nasolabialis, n. infraorbitalis, n. buccalis, n. mentalis, v. facialis és ágai, gl. zygomatica
 4. m. digastricus, gl. mandibularis, gl. sublingualis és kivezető járataik, lc. mandibulare,
  ln retropharyngeus medialis, v. linguofacialis, v. maxillaris
 5. n. hypoglossus, a. lingualis, n. lingualis, n. sublingualis, n. mylohyoideus,
  n. alveolaris mandibularis, mm. pterygoidei
 6. A nyelv és képletei, ér-, és idegellátása
 7. a. carotis externa és ágai, vagus csoport, ggl. cervicale craniale
 8. palatum molle, radix linguae, cavum pharyngis, aditus oesophagi
 9. mm. constrictores pharyngis medii et caudales, m. sternohyoideus, m. sternothyreoideus, m. hyothyreoideus, gl. thyreoidea
 10. larynx, erei és idegei
 11. m. sternocleidomastoideus, m. omotransversarius, arteria et lc. cervicale superficiale, n. accessorius, n. suprascapularis
 12. az elülső végtag kapcsolóövének izmai a m. sternocleidomastoideus kivételével,
  nn. pectorales craniales et caudales, n. thoracicus longus, n. thoracicus lateralis,
  n. thoracodorsalis
 13. plexus brachialis gyökere és az itt kilépő ágak, mm. scaleni, a. axillaris, lc. axillare
 14. n. medianus, n. ulnaris, n. radialis, n. musculocutaneus, a. brachialis ágai
 15. carpus és az ujjak extensorai az elülső végtagon, idegeik; ez elülső végtag felületes vénarendszerének kapcsolata a mély vénás rendszerrel és a v. jugularis externa-val
 16. carpus és az ujjak flexorai, idegeik, az alkar vérellátása
 17. medialis combizmok, canalis femoralis és képletei, a hátulsó végtag nyirokcsomói
  és felületes vénái
 18. ágyékizmok, plexus lumbalis
 19. n. ischiadicus, n. gluteus cranialis, n. gluteus caudalis, felső-hátulsó és mély farizmok
 20. art. genus, m. quadriceps femoris, m. popliteus
 21. tarsus flexorai, hátulsó végtag ujjainak extensorai, ereik és idegeik
 22. tarsus extensorai, hátulsó végtag ujjainak flexorai, ereik és idegeik
 23. arcus aortae, aorta thoracica, truncus sympathicus, n. vagus mellkasi szakasza, n. phrenicus
 24. a mellüreg vénái, truncus sympathicus, n. vagus mellkasi szakasza, n. phrenicus
 25. cor
 26. pulmo, pericardium, mediastinum szerveinek topográfiája
 27. hasfal és idegei
 28. canalis inguinalis, a. profunda femoris, lnn. inguinales superficiales, n. genitofemoralis
 29. diaphragma, aorta abdominalis páratlan ágai, ggl. coeliacum, ggl. mesentericum craniale
  ggl. mesentericum caudale
 30. a hasi aorta és a v. cava caudalis páros ágai ill. ezek medencei végágai, a has fali nyirokcsomói
 31. regio analis, n. pudendus, a. pudenda interna
 32. penis és izmai, scrotum, testis, funiculus spermaticus, ereik és idegeik
 33. duplicaturae serosae cavi abdominis et pelvis
 34. hepar, lien, gaster ereik és felfüggesztésük
 35. intestinum tenue, intestinum crassum ereik és felfüggesztésük
 36. ovarium, uterus ereik és felfüggesztésük
 37. ren, canalis urinalis és vérellátásuk (prostata, ductus deferens pars abdominalis et pars pelvina)
Elméleti szigorlati vizsgakérdések 2016-decembertől (pdf)

Anatómia szigorlat elmélet, tételsor (2016 december)

„A”-témakör

 1. Az agykoponya alapját alkotó csontok
 2. Az agykoponya oldalát és boltozatát alkotó csontok
 3. Az orrüreget alkotó csontok
 4. Az ízület felépítése, az ízületek osztályozása
 5. A mandibula, art. temporomandibularis, nyelvcsont, rágóizmok
 6. Nyakcsigolyák és összeköttetéseik, a fej mozgató izmai
 7. Hátcsigolyák, bordák, szegycsont, összeköttetéseik, légzőizmok
 8. Az elülső és hátulsó végtag kapcsolóövének izmai
 9. Váll- és könyökizület és a rájuk ható izmok
 10. Lábtőizület és a ráható izmok, az art. radioulnaris izmai
 11. A csűdizület és a csűdegyenítő készülék
 12. Az elülső párta- és pataizület, a rájuk ható izmok
 13. Inhüvelyek és nyálkatömlők a ló végtagjain
 14. A medence, art. sacroiliaca
 15. Csípőizület és a ráható izmok
 16. Térdizület és a ráható izmok
 17. Csánk és a ráható izmok
 18. A hátulsó párta- és pataizület, a rájuk ható izmok
 19. Az elülső végtag ujjhajlítói és -nyújtói
 20. A hátulsó végtag ujjhajlítói és -nyújtói
 21. Ágyékcsigolyák; hasizmok; lágyékcsatorna
 22. Az izmokról általában, az izmok segítőszervei, bőrizmok
 23. A gerincoszlop egészében, az epaxonalis és hypaxonalis izmok, a törzs statikája
 24. Az elülső és hátulsó végtag statikája; a lépés fázisai
 25. Nyirokerek; a fej, nyak, mellkas és elülső végtag nyirokcsomói
 26. A has, medence és hátulsó végtag nyirokcsomói
 27. Szaruképletek: szarv és pata
 28. A tejmirigy, vér- és idegellátás
 29. A házimadarak csontváza és emésztőrendszere
 30. A házimadarak légző rendszere; húgy- és ivarszerveik
 31. 31. A házimadarak keringési- és idegrendszere

„B”-témakör

 1. A szív felszíne, bal szívfél
 2. Jobb szívfél
 3. Szívburok, a szív saját erei, a szív ingerületképző- és vezető rendszere
 4. Aortaív, mellkasi aorta, v. cava cranialis
 5. A fej vérellátása
 6. Hasi aorta, v. cava caudalis
 7. A. coeliaca, a. mesenterica cranialis, caudalis
 8. V. portae, a felületes vénarendszer
 9. Az elülső végtag erei a könyökízületig
 10. Az elülső végtag erei a könyökízülettől distalisan
 11.  A hátulsó végtag erei a térdízületig
 12. A hátulsó végtag erei a térdízülettől distalisan
 13. Medencei erek
 14. A magzati vérkeringés
 15. Szájüreg és képletei, nyálmirigyek
 16. Nyelv, vér- és idegellátása, fejlődése
 17. Fogak, vér- és idegellátása, fejlődése
 18. Garat, nyelőcső, vér- és idegellátásuk
 19. Az egy- és többüregű gyomor; vér- és idegellátása
 20. A máj, microcirculatio, hasnyálmirigy, vér- és idegellátásuk
 21. A lép, csepleszek, vér- és idegellátásuk
 22. A ló és kérődzők utóbelei, vér- és idegellátásuk
 23. A sertés és húsevők utóbelei, vér- és idegellátásuk, canalis analis
 24. Az orrüreg, vér- és idegellátása
 25. Orrmelléküregek
 26. Gége, vér- és idegellátása
 27. A légcső és a tüdő, vér- és idegellátásuk
 28. Pleuraüreg, gátorköz
 29. Peritonaenum, hashártya-kettőzetek

„C”-témakör

 1. Agy- és gerincvelőburkok, az agyvelő vérellátása
 2. A gerincvelő, a gerincvelői ideg, vérellátás
 3. Rhombencephalon
 4. Mesencephalon, diencephalon
 5. Telencephalon
 6. Rhinencephalon, limbicus rendszer
 7. A központi idegrendszer pályái
 8. Az agy- és gerincvelő üregrendszere, liquorkeringés
 9. Systema nervosum sysmpathicum
 10. Systema nervosum parasysmpathicum
 11. Agyidegek magrendszere
 12. N. V.
 13. N. VII., IX.
 14. N. X.
 15. Motoros agyidegek
 16. A szemgolyó és a szem segítő szervei
 17. A szem fénytörő közegei, accomodatioja és a látópálya
 18. A külső fül, a dogüreg
 19. A belső fül, halló és egyensúlyozó pályák
 20. Plexus brachialis
 21. Plexus lumbalis
 22. Plexus sacralis
 23. A vese, vesemedence, vérellátásuk
 24. Az elvezető hugyutak, vér- és idegellátásuk
 25. A herezacskó, here, mellékhere; vér- és idegellátásuk
 26. Az ondózsinor, a járulékos nemi mirigyek
 27. A hímvessző, a hím nemi szervek izmai, a praeputium, vér- és idegellátásuk
 28. A petefészek, petevezető; felfüggesztésük, vér- és idegellátásuk
 29. A méh; felfüggesztése, vér- és idegellátása
 30. A hüvely, női hugycső; vér- és idegellátásuk