Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés
Oktatás Kurzusok Állatorvosi anatómia II.

Állatorvosi anatómia II.

Nyelv
magyar
Jelleg
kötelező
Értékelés
gyakorlati jegy + vizsga (kollokvium)
Év a tantervben
1
Szemeszter a tantervben
2
Kredit
6
Előadás óraszám / félév
30
Gyakorlat óraszám / félév
45
Kik vehetik fel a tárgyat?
 • Állatorvos magyar

A kurzus leírása

Az anatómia a szervek makroszkópos megjelenésének leírása. A testalkat és testtájékok bemutatását ötvözi alkotóelemeinek megjelenítésével. A felszíni leírás az egész állatra vonatkozik, míg a belső képletek boncolás útján válnak hozzáférhetővé. Minthogy az anatómia tudás feltételezi az anatómiai struktúrák kialakulásának megértését, a tantárgy tartalmazza a szervek fejlődéstanát is. Az állatorvosi anatómia elsősorban a négy legfontosabb házi emlősfaj (ló, kérődző, húsevő és sertés) tanulmányozásán alapul, de tárgyalja a házimadarakat is. Az anatómia tantervének felépítésekor figyelembe vettük az egyetemi tanmenet során fellépő, egyre szélesedő igényt az átfogó ismeretek iránt. A magyar anatómiaoktatás hagyományait követve a “funkcionális” megközelítést részesítjük előnyben. Ennek értelmében az első félév a mozgásszervekkel (csontok, izületek és izmok részletes tárgyalása) kezdődik. Különös fontosságot tulajdonítunk az I. szemeszterben a gimnáziumból az egyetemre került hallgatók anatómia oktatásának, amikor is nemcsak az anatómiát mint tantárgyat kell elsajátítani, hanem kellő bevezetést is adunk a nomenklatúrába. A második félévben az átfogóbb, összehasonlító szövettani és funkcionális tudást is igénylő zsigertan kerül sorra. Az idegrendszert az élettannal és biokémiával összhangban a harmadik félévben oktatjuk.

 

Előadások tematikája

  Előadás Plenáris
1.

02. 06- 10.

Vérkeringés, nagyerek,

szív

Vérkeringés, nagyerek,

szív

2.

02. 13 – 17.

Szív

 

Szív, szívburok
3.

02. 20 – 24.

Arcus aortae, aorta, v. cava cran. et caud. Arcus aortae, aorta, v. cava cran. et caud.
4.

02. 27 -03.03.

Fej és nyak erei Fej és nyak erei
5.

03. 06 – 10.

Vizeleti szervek, női nemi szervek Vizeleti szervek, női nemi szervek
6.

03. 13 – 17.

Hím nemi szervek, has és medenceüreg Hím nemi szervek, has és medenceüreg
7.

03. 20 – 24.

Szájüreg, nyelv, nyálmirigyek Szájüreg, nyelv, nyálmirigyek
8.

 03.27 – 31.

Garat, nyelőcső, gyomor Fogak, garat, nyelőcső, gyomor
9.

04. 03 – 07.

______________ _______________
10.

04. 10 – 14.

A bélcső összehasonlító anatómiája A bélcső összehasonlító anatómiája
11.

04. 17 – 21.

Máj, hasnyálmirigy, lép,

bélcső vérellátása

Máj, hasnyálmirigy, lép,

bélcső vérellátása

12.

04. 24 – 28.

Légzőkészülék Légzőkészülék
13.

05. 01 – 05.

Elülső végtag vérellátása Elülső végtag vérellátása
14.

05. 08 – 12.

Hátulsó végtag vérellátása Hátulsó végtag vérellátása
15.

05.15-19.

Has és medenceüreg, savóshártya kettőzetek Has és medenceüreg, savóshártya kettőzetek

Gyakorlatok tematikája

  Gyakorlat
1.

02. 06- 10.

Vérkeringés,

nagyerek

2.

02. 13 – 17.

Nagyerek, szív, szívburok

3.

02. 20 – 24.

Arcus aortae, aorta, v. cava cran. et caud.
4.

02. 27 -03.03.

Fej,

Fej és nyak erei

 

5.

03. 06 – 10.

Vizeleti szervek, női nemi szervek
6.

03. 13 – 17.

Hím nemi szervek

 

7.

03. 20 – 24.

Szájüreg, nyelv, nyálmirigyek

BESZÁMOLÓ

(16 képlet)

8.

 03.27 – 31.

Fogak, garat, nyelőcső, gyomor
9.

04. 03 – 07.

_________________
10.

04. 10 – 14.

A bélcső összehasonlító anatómiája
11.

04. 17 – 21.

A bélcső összehasonlító anatómiája
12.

04. 24 – 28.

Légzőkészülék
13.

05. 01 – 05.

Elülső végtag vérellátása
14.

05. 08 – 12.

Hátulsó végtag vérellátása
15.

05.15-19.

BESZÁMOLÓ

(16 képlet)

Értékelés leírása

Évközi számonkérés:

Két gyakorlati – írásbeli beszámoló (“szervséta”) a gyakorlat napján. A szervséta anyaga a megelőző hétig lefedett anyag (tehát az aktuális hét anyaga már nem). Anatómia I. anyagból nem lesz kérdés. Lásd: Tanszéki tájékoztató 3.8.

 

 

Vizsgainformáció

A gyakorlati vizsga beugró része alól felmentésben részesül, akinek a két évközi számonkérésének átlaga 75% feletti. A mentesség csak az aktuális vizsgaidőszakra (de annak összes vizsgaidőpontjára, a korábbi eredményektől függetlenül) vonatkozik.

 

Gyakorlati tételsor (pdf)

 1. A rágóizmok, a v. linguofacialis és ágai, a nyálmirigyek és kivezetőjárataik
 2. A nyelv és képletei, érellátása
 3. A glossus csoport és a nyelvcsontot mozgató izmok
 4. carotis externa, valamit ágaik, a m. splenius, a m. semispinalis capitis, lig. nuchae
 5. Palatum molle, radix linguae, cavum pharyngis, aditus oesophagi
 6. A mm. constrictores pharyngis medii et caudales, m. sternothyreoideus, m. hyothyreoideus, gl. thyreoidea
 7. A gége
 8. sternocleidomastoideus, m. omotransversarius, a. cervicalis superficialis és ágai
 9. Az elülső végtag kapcsolóövének izmai a m. sternocleidomastoideus kivételével
 10. A vállízület hajlítói és nyújtói, az a. axillaris és az a. subscapularis ágai
 11. A könyökízület hajlítói és nyújtói, az a. brachialis és ágai
 12. A carpus és az ujjak extensorai az elülső végtagon, az elülső végtag felületes vénarendszerének kapcsolata a mély vénás rendszerrel és a v. jugularis externaval
 13. A carpus és az ujjak flexorai, az alkar vérellátása
 14. A felső és a mély farizmok, az a. pudenda interna és a fossa ischiorectalis
 15. A medialis combizmok és az a. femoralis ágai
 16. A m. quadriceps femoris és a hátulsó farizmok, a hátulsó végtag felületes vénái
 17. A térdízület és a m. popliteus
 18. A tarsus flexorai, hátulsó végtag ujjainak extensorai, ereik
 19. A tarsus extensorai, hátulsó végtag ujjainak flexorai, ereik
 20. Arcus aortae, aorta thoracica, a. subclavia sin. és ágai
 21. A mellüreg vénái, a jobb oldali tüdőszárny és a jobb oldali pleuraüreg savóshártya képletei és recessusai
 22. A pericardium, a bal oldali tüdőszárny és a bal oldali pleuraüreg savóshártya képletei és recessusai
 23. Cor
 24. A hasfal és az a. profunda femoris, valamint annak ágai
 25. A canalis inguinalis, az a. pudenda externa és ágai
 26. Az ágyékizmok, a rekeszizom és az aorta abdominalis páros ágai és végágai
 27. Az ágyékizmok, a rekeszizom, a v. portae és a v. cava caudalis ágai végágai
 28. Duplicaturae serosae cavorum abdominis et pelvis
 29. Hepar, lien, gaster, ereik és felfüggesztésük
 30. Intestinum tenue, intestinum crassum ereik és felfüggesztésük
 31. Penis és izmai, scrotum, testis, funiculus spermaticus, ereik
 32. Ovarium, uterus ereik és felfüggesztésük
 33. Ren, canalis urinalis és vérellátásuk, prostata, ductus deferens pars abdominalis et pars pelvina