Alapértelmezett nézet
Kapcsolat Bejelentkezés

Kutatás

A Biokémiai Osztály legfőbb kutatási témái:

Anyagcsere-biokémiai Kutatócsoport

A munkacsoport kutatási területei a háziállatok egészséges és kóros anyagcseréjével, valamint annak endokrin szabályozásával kapcsolatos vizsgálatok széles körét felölelik. Érdeklődésünk középpontjában különböző takarmány-összetevők és takarmánykiegészítők különféle szövetekre kifejtett epigenetikus és metabolikus hatásainak tanulmányozása áll, különös tekintettel a hiszton-acetilációra, valamint az inzulin és glükagon jelpálya egyes tagjaira. Kiemelten foglalkozunk a hepatikus és intesztinális méregtelenítő folyamatokban vezető szerepű citokróm P450 enzimek működésével és befolyásolhatóságával; összehasonlíó vizsgálatokat végzünk különböző tenyésztett és vadon élő állatfajokban.

Kutatásaink másik fontos pillére a mézelő méhek (Apis mellifera) anyagcseréjének vizsgálata. Fő kutatási területünk különböző exogén környezeti faktorok (pl. hőstressz) és peszticideknek való kitettség redox homeosztázisra gyakorolt hatásainak vizsgálata egyes szervekben, különös tekintettel az agydúcra és repülőizomra. Munkánk során foglalkozunk továbbá protektív jellegű takarmánykiegészítők (pl. kurkumin, kvercetin) hatásaival és jövőbeni alkalmazási lehetőségeivel mézelő méhekben.

Kutatócsoport vezető:

  • Dr. Mackei Máté, PhD

Résztvevők:

  • Dr. Mátis Gábor, PhD; Dr. Neogrády Zsuzsanna, CSc; Dr. Sebők Csilla; Vörösházi Júlia; Dr. Tráj Patrik; Dr. Márton Rege

In vitro Hepatológiai Kutatócsoport

A munkacsoport fő feladata különböző állatfajokból (csirke, sertés, patkány) származó, máj eredetű primer sejtmodellek létrehozása és fejlesztése. A kizárólag hepatocitákból álló mono-kultúrák mellett nem-parenchimális sejteket (pl. Kupffer-sejteket) is tartalmazó ko-kultúrák, valamint más munkacsoportokkal együttműködve enterohepatikus ko-kultúrák kialakítását is végezzük. A sejttenyészeteken zajló in vitro kísérleteink elsősorban a gyulladásos folyamatok, valamint a hő-stressz és a mikotoxinok sejtszintű hatásainak tanulmányozására irányulnak, különös tekintettel a gyulladásos mediátorok termelődésének és az oxidatív stressz kialakulásának molekuláris vizsgálatára.

Kutatócsoport vezető:

  • Dr. Mátis Gábor, PhD

Résztvevők:

  • Dr. Mackei Máté, PhD; Dr. Neogrády Zsuzsanna, CSc; Dr. Papp-Sebők Csilla; Vörösházi Júlia; Dr. Tráj Patrik; Dr. Márton Rege